Zdarzenia w gospodarstwie rolnym

Działanie gospodarstwa rolnego jako całości jest procesem skomplikowanym. Stąd nierzadko zdarzają się w nim wypadki, skutkiem których są obrażenia ciała lub ubytek w majątku. Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z obowiązujących polis OC gospodarstw rolnych oraz użytkujących je rolników.

Projekt i realizacja Internet-media.pl