Wypadek śmiertelny

Śmierć najbliższej osoby jest zawsze zdarzeniem tragicznym, w szczególności gdy dochodzi do niej wskutek zawinionego działania innej osoby. Pomagamy w tych trudnych sytuacjach w dochodzeniu szeregu należnych, przy spełnieniu określonych warunków, roszczeń począwszy od zadośćuczynienia i odszkodowania, kończąc na rencie.

Projekt i realizacja Internet-media.pl